مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- تجهیزات آزمایشگاهی
دستگاه مخلوط‌کن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  دستگاه مخلوط کن مخلوط‌های آسفالتی

  هدف : مخلوط کردن مصالح سنگی و قیر

  پس از گرم کردن مصالح سنگی و قیر و تعیین نسبت‌های وزنی، به میزان مشخص به داخل مخلوط‌کن (Mixer) ریخته شده و با سرعت دوران و زمان اختلاط مشخص، با هم مخلوط می‌گردند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3178.3547.fa.html
برگشت به اصل مطلب