مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- تجهیزات آزمایشگاهی
جک مارشال آسفالت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  جک مارشال آسفالت جک مارشال آسفالت

  هدف : تعیین استحکام (Stability) و روانی (Flow) نمونه­های آسفالتی

  نمونه‌های آسفالتی تهیه شده با چکش مارشال پس از عمل‌آوری، داخل فک بارگذاری دستگاه قرار گرفته و با اعمال بار، میزان روانی و استحکام نمونه‌ها در لحظه شکست نمونه ثبت می‌شوند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3178.3543.fa.html
برگشت به اصل مطلب