مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- معرفی
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها


معرفی مرکز

  بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی، انجام طرح های پژوهشی ، کاربردی وتوسعه ای و انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط های اسفالتی از جمله اهداف این مرکز می باشد که در جهت نیل به این منظور از تجارب ارزشمند مدیران کارآمد و صاحب تجربه و اساتید برگزاری همایش های علمی و بین المللی در زمینه قیر و مخلوط های اسفالتی همکاری در انجام پروژه های دانشجویی در راستای اهداف مرکز و انجام فعالیت های ضروری به منظور بکارگیری نتایج پژوهشی انجام شده در سطح کشور از دیگر اهداف این مرکز می باشد.

  امید است با استعانت از ایزد منان و همکاری سازمان ها و ارگانها بویژه وزارت راه و ترابری با بهره گیری از تجارب پیشین و پتانسیل فنی و تخصصی و آزمایشگاهی این مجموعه گامی موثر در راستای رشد و خودکفایی و استقلال کشور برداشته شود.

مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی از اولین مراکز تحقیقاتی کشور می باشد که در راستای رفع نیازهای تحقیقاتی و تنگناهای کشور در زمینه های روسازی، قیر و مخلوط های آسفالتی و همچنین استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی و آزمایشگاهی دانشگاهها، بنیان نهاده شده است. در واقع شکل گیری چنین مراکز، گامی ارزشمند در جهت پیوند صنعت و دانشگاه می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3168.3197.fa.html
برگشت به اصل مطلب