معاونت دانشجویی- رویداد انفورماتیک
آدرسهای مهم سایت های معاونت دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/7 | 

1- اتوماسیون نوبت دهی خدمات مرکز بهداشت و درمان ( هر هفته شنبه ها ساعت 13 الی 14)

آدرس medic.iust.ac.ir ،  نام کاربری : شماره دانشجویی و کلمه عبور کدملی

2-سایت معاونت دانشجوییsta.iust.ac.ir

3- سامانه مدیریت امور دانشجویی (تغذیه و ثبت نام وام ها stu.iust.ac.ir  نام کاربری : شماره دانشجویی و کلمه عبور کدملی

4-اتوماسیون تربیت بدنی (نوبت دهی استخر) sdoc.iust.ac.ir نام کاربری : شماره دانشجویی و کلمه عبور کدملی

5-اتوماسیون خوابگاهhttp://golestan.iust.ac.ir

6-اداره تربیت بدنیhttp://sport.iust.ac.ir

7-مرکز کامپیوتر-Account اینترنت،FTP    : آدرس noc.iust.ac.ir

8- اداره خوابگاه http://khabgah.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-58.11748.34289.fa.html
برگشت به اصل مطلب