معاونت دانشجویی- رویداد معاونت
15/12/90 تسهیلات ویژه دو دانشجوی نمونه کشوری مقطع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

سمیه سعیدی‌نژاد و سعید نوروزیان ملکی، دو دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علم وصنعت ایران به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال 1390 معرفی شدند. معاونت محترم دانشجویی کسب عنوان افتخار آمیز دانشجوی نمونه کشوری را به دانشگاهیان تبریک گفته و ضمن تداوم توفیقات، به منظور ارائه تسهیلات ویژه دانشجویی از آن عزیزان دعوت بعمل آورد .

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-58.11740.23853.fa.html
برگشت به اصل مطلب