معاونت دانشجویی- رویداد معاونت
23/7/90-طرح پایش سلامت دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه طرح پایش سلامت

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 90

 

طرح پایش سلامت دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 30 مهر لغایت 2 آذر در مرکز بهداشت دانشگاه انجام می پذیرد

شرکت در طرح سلامت ضروری می باشد.

مرکز بهداشت و درمان

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-58.11740.21817.fa.html
برگشت به اصل مطلب