مرکز رشد واحدهای فناور- اخبار و اطلاعیه ها
با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر میثم فرج الهی به سمت «رییس مرکز رشد واحدهای فناور» منصوب شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 
با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر میثم فرج الهی به سمت «رییس مرکز رشد واحدهای فناور» منصوب شد.
دکتر انبیاء (سرپرست دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ دکتر میثم فرج الهی (عضو هیات علمی دانشکده فناوری‌های نوین) را برای مدت دو سال به سمت «رییس مرکز رشد واحدهای فناور» منصوب کرد.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر فرج الهی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find-56.3520.65850.fa.html
برگشت به اصل مطلب