مرکز رشد واحدهای فناور- اخبار و اطلاعیه ها
رییس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/26 | 
رییس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد
با حکم دکتر جبارعلی ذاکری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر سید سعید فاضل، برای مدت دو سال به سمت مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد.
گفتنی است، مراسم تودیع  و تجلیل از خدمات دکتر سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی، رییس سابق مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران روز شنبه، ۳۰ ام فرودین ماه ۹۹ ، در سالن نشست های معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه برگزار خواهد شد.
گفتنی است، دکتر سید سعید فاضل عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران است و پیش از این مسوولیت ریاست دانشکده مهندسی راه آهن را بر عهده داشته است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find-56.3520.59588.fa.html
برگشت به اصل مطلب