مرکز رشد واحدهای فناور- اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب اعضای شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/23 | 
انتصاب اعضای شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
 

دکتر ذاکری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران، در احکام جداگانه ای، اعضای شورای مرکز رشد فناوری این دانشگاه را منصوب کرد.
بنابر احکام صادر شده، دکتر تورج محمدی، دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی، دکتر نورالله کثیری بیدهندی، دکتر اسماعیل خان میرزا، دکتر نوروزمحمد نوری، دکتر سعید شوال پور، دکتر اسماعیل قادری فر و مهندس سیامک جوان برای مدت دو سال به عنوان «عضو شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه» منصوب شدند.
در احکام ریاست دانشگاه، سیاست گذاری و برنامه ریزی امور اجرایی مرکز رشد، تعیین سیاست های پذیرش و خروج واحدهای فناور از مرکز رشد، تصویب و اجرای برنامه های توسعه مرکز رشد و تصویب آیین نامه های مرتبط با اداره مرکز رشد،  از اهم وظایف اعضای شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه ذکر شده است.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران ، برای اعضای منصوب شده آرزوی توفیق دارد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find-56.3520.57244.fa.html
برگشت به اصل مطلب