مرکز رشد واحدهای فناور- اخبار و اطلاعیه ها
دو واحد فناور از شورای مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران مجوز پذیرش گرفتند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/1 | 
دو واحد فناور از شورای مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران مجوز پذیرش گرفتند
واحدهای فناور "بهینه فناور علم و صنعت" و "مبتکران طب و صنعت شریف" در آخرین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران، مجوز پذیرش و استقرار در این مرکز را دریافت کردند.
بر اساس این گزارش،  شورای مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران با پذیرش و استقرار واحد های  فناور به شرح زیر موافقت نموده است:
واحد فناور"مبتکران طب و صنعت شریف" با ایده طراحی و ساخت دستگاه توانبخشی دست به صورت پذیرش در مرحله رشد حضوری.
واحد فناور"بهینه فناور علم و صنعت" با ایده طراحی و پیاده سازی نرم افزار های بهینه سازی برنامه ریزی های تعمیرات و نگهداری و خدمه در شرکت های حمل و نقلی  به صورت پذیرش در مرحله رشد مجازی.
در حال حاضر 31 واحد فناور با ایده های محوری مبتنی بر دانش در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران مستقرند که تعداد 9 واحد فناور در مرحله‌ی دانش بنیان هستند، 19 واحد فناور در مرحله رشد و  3 واحد دیگر در مرحله ی پیش رشد می باشند. 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find-56.3520.53999.fa.html
برگشت به اصل مطلب