مرکز رشد واحدهای فناور- آرمان و مأموریت
آرمان و ماموریت مرکز رشد واحدهای فناوری داشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آرمان:

 • ایجاد اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی

 • بهبود وضعیت صنعتی کشور از طریق تزریق ایده های نوی دانش محور به آن و در نتیجه افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی در برابر رقبای خارجی

 • وارد کردن سرمایه و پول به بدنه دانشگاه ها در راستای حمایت از روند تحقیقات دانشگاهی از طریق تجاری کردن نتایج تحقیقات علمی دانشگاه ها

   

  ماموریت:

  ایجاد محیطی پویا و هم افزا برای ارایه خدمات مختلف جهت رشد تجاری واحدهای فناور مستقر در مرکز در راستای تبدیل شدن این متقاضیان به شرکت های موفق

 • نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
  http://idea.iust.ac.ir/find-56.3311.3343.fa.html
  برگشت به اصل مطلب