مرکز رشد واحدهای فناور- آیین نامه ها
آیین نامه طرح شتاب دهنده شرکت های دانش بنیان دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find-56.18055.51303.fa.html
برگشت به اصل مطلب