- 86
فهرست مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 فهرست مقالات سال 86

 ردیف

  عنوان

  نوع مقاله

  عنوان مجله / همایش

  1

  بررسی تاثیر تصحیح ضریب قدرت شبکه کارخانه بر بهره­برداری بهینه دیزل ژنراتور

ملی

  ششمین همایش ملی انرژی

  2

  حذف بار دیزل ژنراتور جهت کاهش مصرف گازوئیل

ملی

  ششمین همایش ملی انرژی

  3

  بررسی و تحلیل نتایج اجرای ممیزی تفصیلی انرژی در صنایع نئوپان با مطالعه موردی کارخانه صنعت چوب شمال (نئوپان گنبد)

ملی

  ششمین همایش ملی انرژی

  4

  تاثیر فشار عملیاتی بر عملکرد پیل سوختی پلیمری

ملی

  ششمین همایش ملی انرژی

  5

  Modeling & simulation of superheated water extraction of essential oils from coriander seeds

  بین‌المللی

  The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2008)

  6

  Modeling the steady – state and dynamic V – I characteristics of PEM fuel cell

  بین‌المللی

  The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2008)

  7

  Modeling and simulation of methane

  auto thermal reforming

  بین‌المللی

  The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2008)

  8

  Experimental investigation of biodiesel from castor oil: production

  بین‌المللی

  The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2008)

نشانی مطلب در وبگاه :
http://www.iust.ac.ir/find-55.8324.10884.fa.html
برگشت به اصل مطلب