- افتخارات
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEدر اردیبهشت‌ماه سال 1382 به نشانه سپاس و قدردانی از تلاش و خدمات علمی پژوهشکده سبز در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، لوح تقدیر و تندیس افتخار بهسامان  بعنوان پژوهشکده برتر در چهارمین همایش ملی انرژی به این پژوهشکده تقدیم گردید. 

AWT IMAGEبه نشانه ارج نهادن و قدردانی از تلاش و خدمات آقای دکتر شهرام جدید رئیس پژوهشکده سبز در انجام فعالیت‌های ارزنده بهینه‌سازی مصرف انرژی، لوح تقدیر و تندیس افتخار بهسامان به بعنوان محقق برتر در پنجمین همایش ملی انرژی (اردیبهشت 1384) به ایشان تقدیم گردید.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-55.7930.10832.fa.html
برگشت به اصل مطلب