- درباره پژوهشکده
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 پژوهشکده سبز جهت پژوهش در زمینه انرژی و محیط زیست تاسیس گــردیده است . اساسی‏ترین کار پژوهشکده بررسی نحوه کاهش مصرف انرژی فسیلی و کاهش آلودگی محیط زیست بوده و مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را همراه با موضوعات علمی و نوین در نظر گرفته و به حل مشکل انرژی در کشور می‏پردازد. همچنین پژوهشکده سعی دارد راهکارهای جایگزینی منابع انرژی تجدید‌ناپذیر را با منابع انرژی تجدیدپذیر بررسی کند و از روش‏های علمی و عملی استفاده نماید تا میزان مصرف انرژی تجدیدناپذیر کاهش یابد. پژوهشکده کلیه فعالیت‏های خود را در سه گروه مدیریت انرژی، انرژی‏های تجدیدپذیر و محیط زیست سامان داده است که هر گروه با همکاری کلیه اعضاء هیات علمی فعال در زمینه انرژی به تحقیق در حوزه کاری خود می‏پردازد. همچنین پژوهشکده با سازمان‏ها و مراکز تحقیقاتی ذیربط نیز تماس داشته و از تجربیات آنها نیز در صورت لزوم استفاده کرده و تبادل اطلاعات انجام می‏دهد. برای ارتباط با مخاطبین کلیدی از روش‏های گوناگون نظیر ارائه سمینارهای علمی آموزشی، ارائه کارگاه‏های آموزشی در صنایع جهت آگاهی مدیران و کارشناسان صنعت و شرکت در برنامه های صدا و سیما استفاده می‏کند. پژوهشکده همواره تلاش دارد که پژوهش‏های انجام شده را بدون دوباره‏کاری و مطابق با برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور همگام سازد.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-55.7862.10772.fa.html
برگشت به اصل مطلب