مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فهرست عناوین دوره آموزشی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

  

  

  1) تاریخچه و تعریف سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (نت)

  2) انواع سیستم های تولیدی و درجه نیاز آنها به سیستم نت

3) انواع تشکیلات و سازمان نت در کارخانجات 4) PM ، EM ، CM و وظایف واحد برنامه ریزی نت 5) سطوح مختلف بازدیدهای فنی و طبقه بندی انواع سطوح نت 6) گامهای اساسی جهت ایجاد و راه اندازی سیستم نت و توضیح کامل کلیه مراحل

  7) انواع فرم های ورود اطلاعات و گردش کار سیستم نت (سیستم جامع گردش اطلاعاتی اسناد و فرم ها)

  8) انواع فعالیتهای PM (نظافت های عمومی و تخصصی ، تست های غیر مخرب ، بازدیدهای چشمی ، روانکاری ، تعویض قطعات و . . . )

  9) برنامه ریزی فعالیتهای PM ( تعریف فعالیت ، گروه نت ، تخصیص منابع ، قطعات ، MTBO ، MTBF و . . . ) و برنامه ریزی کار و مواد

  10) روشهای تدوین برنامه تعمیرات اساسی و نیمه اساسی (فعالیتها ، برنامه ریزی منابع ، قطعات ، زمانبندی و نرم افزارهای کنترل پروژه تعمیرات )

  11) سیستم Condition Monitoring با هدف سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه

  ( Predictive Maintenance ) از طریق سیستم های نظارت بر وضعیت ماشین شامل :

  Vibrational Analysis ، Thermography , Oil Analysis و . . .

  12) گذری بر سیستم های جامع گزارش گیری ، تحلیل و کنترل توقفات برنامه ریزی شده و اتفاقی خطوط تولید ( Planned Downtime & Unplanned Downtime )

  

  کارگاه های آموزشی ( ویژه تجهیزات کارخانجات) :

  1- کارگاه آموزشی شماره یک : تدوین شناسنامه تجهیز و برنامه ریزی فعالیتهای PM

  ( شامل : تعریف فعالیت ، گروه نت ، تخصیص منابع ، قطعات ، MTBO و . . . )

  2- کارگاه آموزشی شماره دو : تدوین برنامه تعمیرات اساسی برای تجهیز (شامل : تعریف فعالیتها ، برنامه ریزی منابع ، قطعات ، زمانبندی و توالی انجام کارها و . . . )

  

  مدت دوره : دو روز / سه روز (همراه با سیستم 5S در PM به منظور ساماندهی محیط کار و حذف علل آلودگی ها و کارگاه آموزشی آن )

  مستندات دوره : جزوه آموزشی ، اوراق کارگاه های آموزشی ، اسلاید دوره در نرم افزار Power Point

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11698.fa
برگشت به اصل مطلب