مرکز تحقیقات سیمان - مقالات
مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    مقالات منتشر شده در سال 1387

 ردیف

  عنوان

  نویسندگان

  نام مجله یا مجموعه مقالات

  درجه علمی

  1

  Investigating the possibility of Utilizing Pumice-Type Natural Pozzolan in Production of Geopolymer cement

  علی اله وردی

  کامیار مهرپور، ابراهیم نجفی

  Ceramic-silikaty

  ISI

  2

  Taftan Pozzolan-Based Geopolymer Cement

  علی اله وردی

  کامیار مهرپور، ابراهیم نجفی

  IUST International Journal of Engineering Sciences

  علمی – پژوهشی

  3

  Geopolymer Cement from Sirjan Pozzolan

  علی اله وردی

  کامیار مهرپور، ابراهیم نجفی

  Amirkabir International Journal of Science and Technology

  علمی – پژوهشی

  4

  Effects of Silica Modulus and Alkali Concentration on Activation of Blast – furnace Slag

  علی اله وردی

  ابراهیم نجفی، سارا اسماعیل پور

  Iranian Journal of Materials Science and Engineering

  علمی – پژوهشی

  5

  Effects of Chemical Composition on Basic Engineering Properties of Natural Pozzolan-based Geopolymer Cement

  علی اله وردی، ابراهیم نجفی

  3rd International Symposium on Non-Traditional Cement and Concrete, Brno, Czech Republic

  کنفرانسی بین المللی

  6

  Effects of Curing Time and Temperature on Strength Development of Natural Pozzolan-based Geopolymer cement

  علی اله وردی، ابراهیم نجفی

  3rd International Symposium on Non-Traditional Cement and Concrete, Brno, Czech Republic

  کنفرانسی بین المللی

  7

  Synthesis and Production of Geopolymer Cement from Construction Wastes

  علی اله وردی، ابراهیم نجفی

  3rd International

  Symposium on Non-Traditional Cement and Concrete , Brno, Czech Republic

  کنفرانسی بین المللی

  8

  Basic Engineering and Physical Properties of Composite cement Based on Microsilica and Limestone Additives without Dispersing Agents Part 1 Physical Properties and Material Characteristics

  علی اله وردی، شیوا سالم

  2nd International Ceramic Conference (ICC2), Verona, Italy

 کنفرانسی بین المللی

  9

  Activation of Natural Pozzolan Mixed with Gypsum by Portland Cement Clinker and Sulfate

  علی اله وردی،

  ابراهیم نجفی، سهیل ابوالحسنی

  3rd International

  Symposium on Non-Traditional Cement and Concrete , Brno, Czech Republic

 کنفرانسی بین المللی

  10

  Investigating Autogenous and Drying Shrinkage of Alkali-activated Natural Pozzolan

  علی اله وردی، ابراهیم نجفی،

  رضا کرکه آبادی ، شیما صباغیان

  12th Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC12) Tabriz, Sahand University of Technology, Iran

 کنفرانسی ملی

  11

  Workability and Setting Times of Alkali-activated natural pozzolan in Relation with Chemical Composition

  علی اله وردی، ابراهیم نجفی،

  شیما صباغیان، رضا کرکه آبادی

  12th Iranian Chemical Engineering Congress (IChEC12) Tabriz, Sahand University of Technology, Iran

 کنفرانسی ملی

  12

  Basic Engineering and Physical Properties of Composite cement Based on Microsilica and Limestone Additives without Dispersing Agents Part 1, Basic Engineering Properties

  علی اله وردی، شیوا سالم

  2nd International Ceramic Conference (ICC2), Verona, Ital

 کنفرانسی بین المللی

  13

  ژئوپلیمرها نسل جدید مواد ساختمانی مقاوم در برابر آتش (بخش اول)

  علی اله وردی،

  ابراهیم نجفی، سارا اسماعیل پور

  احتراق (نشریه انجمن احتراق ایران)

  علمی – ترویجی

  14

  ژئوپلیمرها نسل جدید مواد ساختمانی مقاوم در برابر آتش (بخش دوم)

  علی اله وردی

  ابراهیم نجفی، سارا اسماعیل پور

  احتراق (نشریه انجمن احتراق ایران)

  علمی – ترویجی

  15

  پاسخ به چالش های زیست محیطی صنعت سیمان

  علی اله وردی، هومن قلی پور

  مجله صنعت سیمان

  علمی – ترویجی

  16

  هزینه های واقعی روانکاوی در صنعت سیمان

  علی اله وردی، مهدی امجدی

  مجله صنعت سیمان

  علمی – ترویجی

  17

  ملاحظه کروم در صنعت سیمان

  علی اله وردی، افتخار دادخواه

  مجله صنعت سیمان

  علمی – ترویجی

 

 

  مقالات منتشر شده در سال 1388

  ردیف

  عنوان

  نویسندگان

  نام مجله یا مجموعه مقالات

  درجه علمی

  1

  Effects of curing time and temperature on strength development of inorganic polymeric binder based on natural pozzolan

  ابراهیم نجفی کانی،

  علی اله وردی 

  Journal of Materials Science

 

  ISI

  2

  ‍ Chemical activation of natural pozzolan with a solid compound activator

  علی اله وردی،

  ارس رحمانی 

  Cement Wapno Beton

 

  ISI

  3

  Effect of Chemical Composition on basic engineering Properties of inorganic polymeric binder based on natural pozzolan

  ابراهیم نجفی کانی،

  علی اله وردی 

 

  Ceramics-Silikaty

  

  

  ISI

  4

  Construction Wastes as Raw Materials for Geopolymer Binders

  علی اله وردی،

  ابراهیم نجفی کانی 

  Int. Journal of Civil Eng.

 

  ISI

  5

  Application of FTIR-spectroscopy Technique in Characterizing Molecular Structure of Natural Pozzolan-Based Geopolymer Cement

  ابراهیم نجفی کانی،

  علی اله وردی 

  Iranian Journal of Materials Science and Eng.

 

  علمی-پژوهشی

  6

  Sulfate Resistance of Portland Cement Blended with Spent RFCC Catalyst

  علی اله وردی،

  مهدی نعمت شهربابکی، پونه قربیگلو

  17th IBAUSIL Conference 23-25 sep Weimar, Germany

 

  بین المللی

  7

  Effect of Organo-modified Bentonite on Some Important Physico-mechanical Properties of Portland Cement Mortar

  علی اله وردی،

  زهرا پادار 

  17th IBAUSIL Conference 23-25 sep Weimar, Germany

  

  بین المللی

  8

  Reducing Efflorescence Formation in Geopolymeric Binder Based on Natural Pozzolan

  ابراهیم نجفی کانی،

  علی اله وردی 

  17th IBAUSIL Conference 23-25 sep Weimar, Germany

  

  بین المللی

  9

  Durability of Portland Cement Blended with RFCC Spent Catalyst Exposed to Sea Water Attack

  علی اله وردی،

  مهدی مهدوان، پونه قربیگلو

  The 6th Int. Chem. Eng. Congress 16-20 Kish Island, Iran

  

  بین المللی

  10

  Microstructure of inorganic Polymeric Binder based on natural Pozzolan

  ابراهیم نجفی کانی،

  علی اله وردی 

  The 6th Int. Chem. Eng. Congress 16-20 Kish Island, Iran

  

  بین المللی

  11

  Determining the optimum Dosage and Composition of activator for Alkali-Activated Blast-furnace Slag

  علی اله وردی،

  بابک شاوردی،

  ابراهیم نجفی کانی 

  The 6th Int. Chem. Eng. Congress 16-20 Kish Island, Iran

  

  بین المللی

  12

  Portland cement Paste modified by Polyvinyl Alcohol Acetate

  علی اله وردی،

  کیوان کیان پور،

  محمدرضا مقبلی 

  The 6th Int. Chem. Eng. Congress 16-20 Kish Island, Iran

  

  بین المللی

  13

  Organo-modified Bentonite as an admixture for Portland Cement Mortar

  علی اله وردی،

  زهرا پادار 

  The 6th Int. Chem. Eng. Congress 16-20 Kish Island, Iran

  

  بین المللی

  14

  Important Engineering Properties of natural Pozzolan Activated with a solid Compound Activator

  علی اله وردی،

  ارس رحمانی 

  The 6th Int. Chem. Eng. Congress 16-20 Kish Island, Iran

  

  بین المللی

  

  15

  بررسی آثار مخرب سولفات منیزیم بر سیمان پرتلند حاوی پسماند کاتالیست واحد شکست کاتالیزوری باقی مانده های نفتی

  علی اله رودی،

  مهدی نعمت شهربابکی،

  پونه قره بیگلو

  

  فرآیند نو

 

  علمی – ترویجی

  16

  ملاحظه کروم در صنعت سیمان

  علی اله وردی،

  مونا افتخارزاده دادخواه

  صنعت سیمان

  علمی – ترویجی

  17

  مقاومت سیمان سرباره ای فعال شده با قلیایی ها در برابر تهاجم سولفات

  علی اله وردی،

  حمیده هاشمی 

  صنعت سیمان

  علمی – ترویجی

 

  18

  مروری بر استفاده از پوزولان ها در فرآیند تولید سیمان

  علی اله وردی،

  مهسا صفاری

  صنعت سیمان

  علمی – ترویجی

  19

  مطالعه و بررسی کاربرد خواص مهندسی پوزولان طبیعی در سیمان مخلوط

  علی اله وردی،

  مهدی اسلامی 

  فناوری سیمان

  علمی – ترویجی

  20

  مطالعه و بررسی عوامل موثر بر واکنش پذیری مخلوط مواد خام سیمان

  علی اله وردی،

  ناصر احمدی 

  فناوری سیمان

  علمی – ترویجی

  21

  مطالعه و بررسی کاربرد سرباره فسفر به عنوان یک ماده مکمل سیمانی

  علی اله وردی،

  فرشاد فیروز جانی 

  فناوری سیمان

  علمی – ترویجی

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10397.18174.fa.html
برگشت به اصل مطلب