مرکز تحقیقات سیمان - اعضای هیئت علمی
اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  هیأت علمی  ثابت:

 دکتر علی اله وردی

  استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تخصص تکنولوژی مواد و فرآیند سیمان

  رئیس مرکز تحقیقات سیمان

  اعضای هیأت علمی متغییر:

  - آقای دکتر عباس طائب با تخصص تکنولوژی مواد و فرآیند سیمان

  - آقای دکتر مصطفی خانزادی در زمینه سیمانهای فناوری بتن

  - آقای دکتر ابراهیم  نجفی با تخصص تکنولوژی مواد و فرآیند سیمان

  - آقای دکتر محمدرضا مقبلی در زمینه کاربرد پلیمر ها در محصولات پایه سیمان

  - آقای دکتر منصور شیروانی در زمینه غبارگیرهای سیکلونی و شبیه سازی کوره های دوار سیمان

  - آقای دکتر محمدتقی صادقی در زمینه شبیه سازی کوره های دوار سیمان

  - آقای دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده در زمینه کاربرد فرآیندهای جداسازی در صنعت سیمان

  - آقای دکتر سید حسن هاشم آبادی  در زمینه شبیه سازی

  - آقای دکتر تورج محمدی در زمینه جداسازی دی اکسید کربن از گازهای احتراق و غنی سازی هوا از اکسیژن

  - خانم دکتر پریسا حجازی در زمینه کاربرد ذرات نانو در محصولات پایه سیمان

  - خانم دکتر سوسن روشن ضمیر در زمینه انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان

  - آقای دکتر سید ابوالفضل سید سجادی با تخصص شیمی - فیزیک مواد معدنی

  - آقای دکتر منصور انبیاء در زمینه تکنولوژی مواد سیمانی

  - آقای دکتر پرویز قدوسی در زمینه تکنولوژی سیمان و بتن

  -آقای دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق با تخصص شیمی معدنی

- آقای دکتر محسن سعیدی در زمینه محیط زیست و تثبیت پسماندهای خطرناک در ساختارهای سیمانی

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.10386.17972.fa
برگشت به اصل مطلب