مرکز تحقیقات سیمان - بیانیه ارزش
بیانیه ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ارزش های مرکز عبارتند از تفاهم در همکاری آموزشی-پژوهشی با صنعت سیمان و بهره برداری حداکثر از پتانسیل های علمی و اجرایی دانشگاه و صنعت در راستای ارائه خدمات پژوهشی مسؤلانه با رعایت ارزش های حرفه ای و با هدف تبدیل یافته های پژوهش و دانش به فناوری و صنعت است.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10381.17966.fa.html
برگشت به اصل مطلب