تحصیلات تکمیلی دانشگاه- آخرین اخبار
اطلاعیه فرآیند مکانیزه صدور مجوز دفاع از پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد در سامانه گلستان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
بنام خدا

دستورالعمل صدور مجوز دفاع از پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در سامانه گلستان

 
مقدمه: به‌‏منظور کاهش مراجعات مستقیم، تسریع گردشکار در انجام مقدمات دفاعیه‌‏ها و همچنین حذف مکتوبات غیر ضروری اداری، "فرآیند مکانیزه صدور مجوز دفاع از پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در سامانه گلستان" در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۰ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ (۹۹/۰۱/۱۵) لازم الاجرا می‏‌باشد. کلیه رویه‏‌های قبلی که خارج از سامانه گلستان بوده، به‏‌طور کامل متوقف می‏‌گردد. مراحل فرآیند مکانیزه صدور مجوز دفاع از پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در سامانه گلستان به‌شرح زیر می‏‌باشد:
 
۱- تکمیل فرم «تحویل پایان‌‏نامه به داوران و تأیید تاریخ دفاع کارشناسی ارشد» (فرم پیوست).
۲- درخواست دانشجو در پیشخوان خدمت و بارگذاری فرم تأیید شده توسط داوران.
۳- بررسی و تأیید درخواست دانشجو توسط کارشناس دانشکده (داشتن شرایط دفاع: واحدهای گذرانده، معدل، نیاز به حکم کمیته منتخب و ...) و ثبت تاریخ نهایی دفاع در «تعریف فعالیت‏های پژوهشی» و ارسال این پیامک برای دانشجو: «دانشجوی محترم، تاریخ دفاع درج شده در پیشخوان خدمت پس از تأیید معاون آموزشی/ مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعی خواهد بود».
۴- تأیید کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه (برای دانشجویان ترم ششم) یا دفتر آموزش‏های آزاد (برای دانشجویان نوبت‌دوم) در یک مرحله برای دفاع بدون جریمه افزایش سنوات و در دو مرحله در صورت داشتن بدهی به شرح زیر:
تعیین بدهی و تکمیل جمله «میزان بدهی دانشجو برمبنای تاریخ دفاع درج شده ..................... ریال می‏‌باشد. پرداخت کل مبلغ یا حداقل ........................ ریال برای برگزاری جلسه دفاع الزامی است»
ارسال به کارتابل دانشجو
برگشت به کارتابل کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تأیید.
۵- تأیید مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارسال پیامک برای دانشجو.
۶- تأیید برگزاری جلسه توسط کارشناس دانشکده پس از دریافت صورتجلسه دفاعیه.


دریافت فرم تحویل پایان‌نامه به داوران و تایید تاریخ دفاع کارشناسی ارشد
 
نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-52.9973.59530.fa.html
برگشت به اصل مطلب