تحصیلات تکمیلی دانشگاه- بیانیه، چشم‌انداز، مأموریت
بیانیه، چشم‌انداز، مأموریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیانیه ارزش

جمهوری اسلامی ایران براساس محتوای اعتقادی خود، بر فراهم نمودن امکانات رشد انسان و شکوفایی خلاقیت‌ها و استعدادهای جامعه در کسب و به‌ کارگیری معرفت تکیه دارد و نقش دانشگاه در این امر، نقشی اساسی و خطیر است.

با در نظر گرفتن این نقش، تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان برگزارکننده عالی‌ترین سطوح علمی، در راستای تحول دانشگاه از یک محیط ایستای آموزشی به میدان پویا و پرتحرک آموزشی و پژوهشی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و فضایل انسانی و اخلاقی اهتمام می‌ورزد. 


چشم انداز

- پیشرو در تولید علم

- برگزارکننده جامع‌ترین دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از برترین امکانات علمی و پژوهشی

- برخوردار از برجسته‌ترین کادر هیأت علمی

- مجری پیشرفته‌ترین نظام آموزشی


مأموریت

رسالت اصلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد در عالی‌ترین سطوح علمی است که با انجام اقدامات زیر در جهت تحقق آن گام برمی‌دارد:

- بهبود کیفی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی و پژوهشی

- استفاده از منابع علمی روز

- بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی و امکانات پیشرفته تحقیقاتی

-تقویت کادر هیأت علمی

- ایجاد بستر مناسب برای همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه با مراکز صنعتی 

- زمینه‌سازی برای شرکت دانشجویان در مجامع علمی معتبر

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-52.11836.23579.fa.html
برگشت به اصل مطلب