تحصیلات تکمیلی دانشگاه- دکترا
آیین‌نامه‌ها‌ و مقررات مقطع دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

× آییننامه اجرایی شیوه آموزشی-پژوهشی مقطع دکتری ورودی ۱۴۰۲ به بعد (جدید)
× آییننامه اجرایی شیوه آموزشی-پژوهشی مقطع دکتری ورودی ۱۴۰۰ به بعد
× آییننامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی مهر ماه ۹۵ و مابعد
× آییننامه اجرایی شیوه آموزشی-پژوهشی مقطع دکتری ورودی ۹۷ به بعد

× دستورالعمل برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری

× آیین‌نامه‌ دوره‌ی دکترا برای ورودی‌های ۹۰ به بعد (فایل PDF)

× دستورالعمل حداقل دستاوردهای علمی جهت دفاع از  رساله دکتری (ورودی‌های ۹۶ تا ۹۸)
× دستورالعمل حداقل دستاوردهای علمی جهت دفاع از  رساله دکتری (ورودی‌های ۹۹ به بعد)
× دستورالعمل تعیین رتبه مقطع آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-52.10190.17577.fa.html
برگشت به اصل مطلب