امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  AWT IMAGE

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1369 و همزمان با تشکیل دفاتر شاهد و ایثارگر در سایر دانشگاهها تأسیس شده و مسئولان متعددی شامل
( آقایان دکتر بیسادی ، مهندس اکبری ، دکتر رحمانی ، مهندس وفامهر ، دکتر خلج امیر حسینی ، حجه الاسلام واسعی و مهندس فارسی) در آن توفیق خدمت داشته‌اند . جابه‌جایی‌های صورت گرفته در مکان دفتر از ساختمان 15 خرداد به ساختمان آموزش کل و سپس ساختمان دبیرخانه فعلی و پس از بازسازی و نوسازی آسایشگاه به محل جدید انتقال یافت. در این میان با جذب نیروهای جدید و ساماندهی وضعیت جاری دفتر ، مطالعات میدانی برای دسترسی به اطلاعات پایه و اساسی نسبت به تکمیل آمار و اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر و همچنین شناسایی نیروهای ممتاز ، مخترع ، دانشجویان دارای ارتقاء معدل و یا دانشجویانی که مشکلات تحصیلی دارند با برنامه ریزی دقیق گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شده است .از نظر تغییرات در جامعه هدف نیز تا کنون چهار موج تغییر به قرار ذیل ایجاد شده است :

  1- دانشجویان دوره انقلاب و جنگ که به طور معمول وارد دانشگاه شده بودند .

  2- رزمندگان ، آزادگان جانبازان و دیگر ایثارگرانی که در طول جنگ و بعد از آن وارد دانشگاه شدند .

  3- فرزندان شهدا

  4- فرزندان آزادگان و جانبازان

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find-5.10705.18876.fa.html
برگشت به اصل مطلب