معاونت اداری و پشتیبانی- آئین نامه ها و بخشنامه ها
آئین نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

AWT IMAGE آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

AWT IMAGE آئین نامه ارتقاء رتبه اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری 


AWT IMAGE آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علم و صنعت ایران

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://www.iust.ac.ir/find-48.14513.38788.fa.html
برگشت به اصل مطلب