پژوهشکده الکترونیک- کارمندان.1
نظرزاده,رسول

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی:      رسول نظرزاده

مسئولیت:                  امین اموال

شماره داخلی:            3700 و 3701

شماره مستقیم:         77240487-021

شماره فاکس:             77240486-021

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find-45.7076.8806.fa.html
برگشت به اصل مطلب