مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار و رویدادها
سفر یکروزه خانوادگی تهرانگردی وِیژه اساتید و کارمندان دانشگاه 30بهمن1394

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/26 | 

اطلاعیه سفر خانوادگی تهرانگردی 30بهمن 1394 ویژه "اساتید" محترم دانشگاه

اطلاعیه سفر خانوادگی تهرانگردی 30بهمن 1394 ویژه "کارمندان" محترم دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.3480.44073.fa.html
برگشت به اصل مطلب