مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار و رویدادها
سفر یکروزه تهرانگردی اساتید و خانواده محترم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/18 | 

 بروشور سفر

فرم ثبت نام

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.3480.39248.fa.html
برگشت به اصل مطلب