مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار و رویدادها
سفر مشهد ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/3 | 

سفر زیارتی مشهد مقدس ویژه اساتید محترم دانشگاه و خانواده ایشان و همچنین کارکنان محترم دانشگاه و خانواده ایشان در بهمن ماه برگزار شد. در این سفر معنوی حدود 60 نفر از اساتید و کارکنان به همراه خانواده حضور داشته و از این سفره رحمت الهی بهره بردند.

آلبوم تصاویر

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.3480.39000.fa.html
برگشت به اصل مطلب