مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
نشست فرهنگی و هم اندیشی ویژه اساتید خانم دانشگاه / ۲خرداد۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/3 | 
نشست فرهنگی و هم اندیشی ویژه اساتید خانم

نشست فرهنگی و هم اندیشی ویژه اساتید خانم دانشگاه با موضوع "واکاوی و آسیب شناسی مسائل ویژه اساتید خانم"با حضور کارشناسان هیات ممیزه، اداره تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشگاه و با پشتیبانی و همت مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در روز سه شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ در مجتمع رفاهی اساتید برگزار شد.
در این نشست، اهمیت و جایگاه ویژه اساتید خانم در ایجاد فضای علمی کارا به خصوص در یک دانشگاه صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. جایگاهی که به دلیل مسائل خاص بانوان با چالش های متفاوتی روبرواست.
از نگاه برخی از اساتید، مسائلی مانند تبدیل وضعیت و ارتقاء اساتید خانم باید با رویکرد متفاوتی و با لحاظ کردن این چالش ها مورد بررسی قرار گیرد. سپس کارشناس مرکز مشاوره با بیان نقشی که اساتید خانم می توانند در حل مشکلات دانشجویان ایفا کنند، راه های این نقش آفرینی را تشریح کردند.
در ادامه کارشناس اداره تربیت بدنی راهکارهای حضور موثرتر اساتید در فضاهای ورزشی و همچنین امکان برگزاری مسابقات بین اساتید و دانشجویان را طرح نمود. در نهایت موضوعات مربوط به تبدیل وضعیت و ارتقاء اساتید توسط کارشناس هیات ممیزه مطرح شده و چالش ها و سوالات عمده اساتید مورد بحث قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14972.74613.fa.html
برگشت به اصل مطلب