مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
برگزاری نشست فرهنگی و آموزشی اساتید مشاور دانشگاه / ۱۵شهریور ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/16 | 
برگزاری نشست فرهنگی و آموزشی اساتید مشاور دانشگاه
 
نشست فرهنگی و آموزشی اساتید مشاور دانشگاه با حضور معاون و مدیران حوزه فرهنگی، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه و اساتید مشاور و مدیران فرهنگی  دانشکده ها  روز سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در مجتمع رفاهی اساتید برگزار گردید.
در این جلسه آقایان دکتر معینی (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه) حجت الاسلام شریف ( مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه) دکتر خیرالدین (مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی) دکتر شیرزادی ( مدیر مرکز مشاوره) دکتر کوه دار ( مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه) دکتر حبیب نژاد (مدیر امور آموزش) و دکتر پیشوایی (هیات علمی دانشکده صنایع) بعنوان سخنران به بیان دیدگاه های خود در خصوص اهمیت، کارکرد، تجربیات سنوات گذشته و برنامه های پیش رو پیرامون طرح استاد مشاور در آغاز سال تحصیلی آتی پرداختند.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14972.68439.fa.html
برگشت به اصل مطلب