مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
نشست فرهنگی اساتید / آموزش مثبت نگر دانشگاهی/ 11دی1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/12 | 
نشست فرهنگی اساتید با موضوع آموزش مثبت نگر دانشگاهی و با سخنرانی دکتر جلیل فتح آبادی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی در روز دوشنبه 11دیماه 1396 از ساعت 13 تا 15 در مجتمع امام خمینی(ره) و با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شد.
در این نشست به توجه همزمان به پیشرفت و بهزیستی روانشناختی دانشجویان، مولفه های آموزش مثبت، روشهای ارتقای هیجانات مثبت، روابط مناسب استاد و دانشجو، روشهای ایجاد درگیری تحصیلی در دانشجویان پرداخته شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14972.52720.fa.html
برگشت به اصل مطلب