مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
جلسه تبادل نظر با اساتید پیمانی با هیأت رئیسه دانشگاه/ 1خرداد 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/2 | 
 هیأت رئیسه محترم دانشگاه جهت بررسی و تبادل نظر پیرامون امور اداری، آموزشی و پژوهشی اعضای محترم جدید الاستخدام پیمانی دانشگاه جلسه ای در روز دوشنبه مورخ 1 خرداد 1396 از ساعت 13:30 الی 15 در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار نمودند. از اساتید گرامی دعوت به عمل آمد تا در این جلسه که با برنامه ریزی مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد حضور به هم رسانند.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14972.49916.fa.html
برگشت به اصل مطلب