مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
دومین جلسه سلسله نشست های گفتمانی اساتید 13 اردیبهشت 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/26 | 

AWT IMAGE

در جلسه دوم نشستهای گفتمانی اساتید جناب آقای دکتر بهروز واعظی، موارد ذیل را پیرامون موضوع خداشناسی و راه های مختلف برای رسیدن به وجود خدا را مطرح و بحث نمودند.

1- حس و تجربه بر کلی و منفی دلالت نمی کند.

2- قانون علیت و رابطه بین علت و معلول چیست؟

3- تحلیل رابطه علت و معلول و نشان دادن این که قانون علیت، قانون حسی و تجربی نیست.

4- همه قوانین علوم تجربی ، فلسفی هستند، نه حس تجربی.

به پیوست فایل صوتی جلسه جهت استفاده علاقه مندان تقدیم می گردد. در ضمن جلسه بعدی در تاریخ 27 اردیبهشت 1395 برگزار خواهد شد.

فایل صوتی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14972.45553.fa.html
برگشت به اصل مطلب