مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
نشست فرهنگی اساتید با سخنرانی حجت الاسلام دکتر خسروپناه 19بهمن 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/26 | 

به نام خدا

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشست فرهنگی ویژه اساتید محترم دانشگاه که در روز دوشنبه 19بهمن1394 با موضوع "نسبت دین و تکنولوژی " وبا سخنرانی "حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسرو پناه"،  در مجتمع امام خمینی(ره) از ساعت ۱۳:۳۰لغایت ۱۵ برگزار گردید.

ایشان در این نشست به تبیین مسئله نسبت دین و تکنولوژی، زوایای مختلف تأثیر علم و تکنولوژی بر دین و مذاهب و جایگاه دین و تأثیرات آن بر تکنولوژی پرداختند. در بخش پایانی نشست فرهنگی، پس از اشاره سخنران به ابعاد فلسفی و تاریخی موضوع جلسه، اساتید حاضر در جلسه دیدگاه ها و سوال های خود را بیان کرده و ایشان به پاسخ و تبیین موضوعات مورد نظر به صورت تئوری و عملی پرداختند.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14972.44082.fa.html
برگشت به اصل مطلب