مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- اساتید مشاور دانشکده ها
نشست کمیته بررسی محتوای درس استاد مشاور / 23 دی و 8، 15بهمن 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/16 | 
نشست کمیته بررسی محتوای درس استاد مشاور با محوریت مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی و اساتید پیشکسوت و صاحب تجربه در زمینه های تدریس، مسائل دانشجویان و همچنین قوانین آموزشی و محتوای مورد نیاز دانشجویان در روزهای 23 دی ماه، 8 و 15 بهمن ماه در محل مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی برگزار و نتیجه آن به دبیر کمیته مرکزی استاد مشاور، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جناب آقای دکتر شریعت مهیمنی انعکاس داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14970.55978.fa.html
برگشت به اصل مطلب