مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- اساتید مشاور دانشکده ها
نشست پایان ترم اساتید مشاور سال تحصیلی 97-1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/27 | 

نشست اساتید مشاور سال تحصیلی 97-1396، با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی و اساتید مشاور در تاریخ 26 تیرماه 1397 در مجتمع رفاهی اساتید برگزار شد.

در آغاز این جلسه جناب آقای دکتر مرزبان راد، مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به بیان گزارشی از فعالیت های طرح استاد مشاور و اهداف پیش روی اجرای این طرح را تبیین نمودند.
در ادامه دکتر موحدی راد مدیر مرکز مشاوره دانشگاه گزارشی از وضعیت دانشجویان دانشگاه و همچنین مسائل مرتبط با طرح استاد مشاور را بیان کرده و ادامه جلسه را به دکتر شریعت واگذار کردند.

در ادامه جناب آقای دکتر شریعت، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، از فعالیت اساتید مشاور در سال 96 و 97 قدردانی کرده و به بررسی اهداف و دستاور های این طرح پرداختند و از اساتید مشاور فعال در این حوزه خواستار ارائه پیشنهادات و انتقادات و همچنین ارائه ایده های موثر در بهبود روند  اجرایی کار شدند.

پس از سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی،  اساتید محترم مشاور حاضر در جلسه به بیان دیدگاه های خود در زمینه های مختلف مرتبط با طرح استاد مشاور پرداخته و پیشنهادت سازنده و همچنین چالشهایی که با آن روبه رو بودند را تبیین کردند، در نهایت جلسه با سخنان جناب آقای ساویز، مشاور محترم معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیرامون مدیریت تحول گرا در دانشگاه و اهدای کتاب ایشان به اساتید و همچنین صرف ناهار به پایان رسید.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14970.53687.fa.html
برگشت به اصل مطلب