مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سفرهای ویژه کارکنان
برگزاری سفر شاد علمی فرزندان اساتید و کارکنان / 23 آذر 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/26 | 

سفر شاد علمی فرزندان اساتید وکارکنان دانشگاه همراه با خانواده هایشان به باغ علم و باغ کتاب تهران در روز پنجشنبه 23 آذر 1396 از ساعت 8 صبح لغایت 16 با حضور 46 نفر از دانشگاهیان برگزار شد. - بدینوسیله از سایر متقاضیانی که به علت محدودیت ظرفیت ثبت نام امکان حضور نیافتند صمیمانه پوزش میطلبیم. -
این برنامه پس از سوار شدن به اتوبوس، توزیع بسته صبحانه و حرکت به سمت اراضی عباس آباد در تهران آغاز شد. پس از ورود به مجموعه باغ کتاب نخست فزرندان 6 تا 13 سال به همراه یکی از کارشناسان سفر وارد باغ علم کودک شده و سایر همسفران یه همراه دیگر کارشناس سفر جهت بازدید به باغ علم بزرگسال عزیمت نمودند.
پس از بازدید حدوداً 2 ساعته از باغ های علم و تجربه فضای شاد علمی و منحصر به فرد برای همه حاضرین بار دیگر اعضای خانواده ها گرد هم آمده و به صورت انفرادی به بازدید از تالارها و نمایشگاه های کتاب در رده های بزرگسال، کودک و نوجوان پرداختند.
نهایتاً پس از ادای فریضه نماز ظهر و عصر، همسفران رهسپار رستورانی سنتی و زیبا جهت صرف ناهار شده و پس از بهره بردن از نعمات الهی به دانشگاه بازگشتند.

 

آلبوم تصاویر

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14964.51797.fa.html
برگشت به اصل مطلب