مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سفرهای ویژه اساتید
سفر خانوادگی مشهد مقدس ویژه اساتید،هماندیشی؛ 11 تا 13بهمن 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/15 | 
سفر مشهد مقدس ویژه اساتید در قالب دوره های هم اندیشی با حمایت مادی و معنوی مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، توسط دفتر هم اندیشی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در تاریخ 11 بهمن 1396 به مدت 3 روز و با حضور اساتید دانشگاه همراه با خانواده محترمشان که جمع صمیمی 94 نفره را تشکیل می دادند در حسینیه سید الشهدا، واقع در خیابان امام رضا(ع) شهر مشهدمقدس برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14963.52737.fa.html
برگشت به اصل مطلب