مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سفرهای ویژه اساتید
گزارش سفر خانوادگی یک روزه شهر تاریخی قزوین / ۱۵اردیبهشت۹۶

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/18 | 

سفریکروزه قزوین اردیبهشت ماه ویژه اساتید و کارمندان محترم دانشگاه به همراه خانواده در تاریخ ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۶ برگزار شد.

این سفر در روز جمعه از ساعت ۷:۰۰ صبح لغایت ۲۴ بود که با حضور ۸۴ همسفر از دانشگاهیان و خانوادهایشان و به صورت بازدید از مجموعه فرهنگی کاخ چهلستون و سردر عالی قاپو و کلیسای کانتور در آغاز سفر، نماز ظهر و عصر و زیارت در امام زاده حسین(ع)، صرف ناهار در رستوران سنتی اقبالی و بازدید از بازار و سرای سعدالسلطنه، حمام قجر، خرید سوغات در عصر روز جمعه انجام شد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14963.49910.fa.html
برگشت به اصل مطلب