مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- معرفی پایگاه های مفید
معرفی سایت های پاسخگوئی به سوالات و شبهات دینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/1 | 

  " شک گذرگاه خوبی است ولی ایستگاه خوبی نیست "

.

پرسمان دانشجوئی وابسته به اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

.

مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی

.

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

.

مرکز پاسخگوئی به شبهات دینی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.12546.26507.fa.html
برگشت به اصل مطلب