مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار و اطلاعیه ها
هدفمندی و خود باوری در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGEکتاب هدفمندی و خودباوری در دانشگاه   نگاهی جدید و عمیق برای ارتقاء به فضایی پر انگیزه و هدفمند در دانشکده های ما ارائه می کند. این کتاب از سوی دفتر امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به چاپ رسیده است.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.7746.11074.fa.html
برگشت به اصل مطلب