مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
گزارش وبینار تخصصی پرورش عزت نفس و اعتماد به نفس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/18 | 
مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری کانون همیاران سلامت روان دانشگاه وبینار تخصصی پرورش عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان را دوشنبه و سه شنبه ۲ و ۳ اسفند ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ با تدریس خانم دکتر هدایت، متخصص کودک و نوجوان و بازی درمانگر بصورت مجازی ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، کارکنان و خانواده دانشگاهیان علم و صنعت برگزار کرد.
در این وبینارابتدا به تعریف عزت نفس و اعتماد به نفس و تفاوت آن دو اشاره شد. سپس عناوین ذیل در کارگاه مذکور بطور مفصل توضیح داده شد.
 تعریف عزت نفس و اعتماد به نفس.
ویژگی های کودک با عزت نفس پایین
عوامل موثر در شکل گیری عزت نفس کودک و مسئولیت پذیری
تمرین های افزایش عزت نفس کودک
افزایش اعتماد به نفس در کودکان کم رو و خجالتی
مهارت جرات ورزی
در این وبینار تاکید شد که با کودک و  نوجوان رابطه دوستانه برقرار کنید و زمانی را به کودک و نوجوان خود اختصاص دهید آنها را درک نموده و ازاینکه در دوران بلوغ با فرزندانمان چگونه رفتار کنیم و اینکه ما الگوی کودکان و نوجوانان خود می باشیم مطالبی ارائه گردید.
در نهایت راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس و مهارت جراتمندی بالاخص در کودکان خجالتی و کم رو ارائه گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-40.3773.66636.fa.html
برگشت به اصل مطلب