مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
فیلم وبینار خانم دکتر فردوسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/2 | 
با توجه به درخواست اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، مبنی بر بارگذاری فیلم وبینار خانم دکتر فردوسی، این فایل در بخش های مختلف ضبط شده و عزیزان می توانند با مراجعه به کانال های مرکز مشاوره، این فیلم را مجدد مشاهده کنند.

کانال والدین دانشگاه علم و صنعت در تلگرام:       Olia_IUST
کانال والدین دانشگاه علم و صنعت در اپلیکیشن بله:     iust_parents
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.61981.fa
برگشت به اصل مطلب