دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار و اطلاعیه ها
فرم تعهدشهریه ۱۴۰۲

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
دانشجویان گرامی نوبت دوم ورودی ۱۴۰۲، می باید از اینجا فرم تعهد پرداخت شهریه را دانلود نموده، و پس از تکمیل فرم، تصویر آن را به آدرس ایمیل shojaeeiust.ac.ir ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.3164.74803.fa.html
برگشت به اصل مطلب