دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار و اطلاعیه ها
یادآوری شهریه متغیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
به اطلاع دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز ورودی ۱۴۰۱ به بعد می رساند طبق آنچه که در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ آمده بود، مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات امنای دانشگاه؛ افزایش سالانه شهریه متغیر دانشجویان شهریه پرداز، هرساله توسط هیات رئیسه دانشگاه تعیین و اعلام می گردد. 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.3164.71250.fa.html
برگشت به اصل مطلب