دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار و اطلاعیه ها
تغییر مرورگر برای دانشجویان شهریه پرداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/2 | 
قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
باتوجه به اختلال در اینترنت، دانشجویان شهریه پرداز می توانند جهت امور ثبت نام و پرداخت شهریه، مرورگر خود را تغییردهند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.3164.68390.fa.html
برگشت به اصل مطلب