دفتر برنامه ریزی درسی- طرح درسها آرشیو
تحصیلات تکمیلی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر طاهری: مکانیک محیط پیوسته

دکتر حسینعلیپور: دینامیک سیالات محاسباتی

دکتر احمدیان- دکتر نویدبخش- دکتر بیدآبادی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.14043.33803.fa.html
برگشت به اصل مطلب