دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه ها و اخبار عمومی
انتصاب دکتر عبادالهی به سمت مدیر دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/3 | 
با حکم ریاست دانشگاه، دکتر سعید عبادالهی به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی برق» به مدت ۲ سال منصوب شدند.
دانشکده مهندسی برق، ضمن تبریک به دکتر عبادالهی توفیقات روزافزون ایشان را آرزو دارد.
             اساتید و کارکنان دانشکده مهندسی برق 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6169.64462.fa.html
برگشت به اصل مطلب