دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی همچنین ورودیهای ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/7 | 
دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ کارشناسی همراه با سایر دانشجویان  دانشکده برق موظف می باشند که از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ لغایت ۱۳۹۹/۹/۱۵ نسبت به پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام نمایند . به اطلاع می رساند که جلسه آشنایی دانشجویان ورودی ۹۹ با دانشکده برق پس از قرنطینه بصور ت مجازی  برگزار خواهد شد که اطلاعیه های مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد . 
تذکر : ثبت نام دانشجویانیکه در مهلت اعلام شده نسبت به انجام پیش ثبت نام اقدام ننمایند  در مرحله ثبت نام قطعی با تاخیر انجام خواهد شد.
                                                                                آموزش دانشکده برق 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6168.61687.fa.html
برگشت به اصل مطلب