دانشکده مهندسی برق- مهندس منوچهر موسایی
مهندس منوچهر موسایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  ۱-مشخصات فردی:

  نام خانوادگی: موسایی

  نام: منوچهر

  تخصص: فشارقوی

  رتبه علمی: فوق لیسانس

  تلفن: ۲۶۵۳

  ایمیل: mosaei@iust.ac.ir

  ۲- دانشگاههای محل تحصیل

 • دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۳- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی 

 • فشارقوی

  ۴- دروس ارائه شده

• دروس مبانی برق – آزمایشگاههای فشارقوی ، اندازه گیری ، مبانی برق

  ۵- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی

  ۱- طراحی و ساخت ترانسفورماتور فشار قوی ۲۲۰/۱۰۰KV (سال ۱۳۶۶ و در محل جهاد دانشگاهی)

  ۲- طراحی و ساخت خازن و مقاومت فشار قوی ۱۴۰KV (سال ۱۳۶۷ و در محل جهاد دانشگاهی)

  ۳- طراحی و ساخت ترانسفورماتور سه فاز ۲۰KVA (سال ۱۳۶۸ در محل جهاد دانشگاهی)

  ۴- شبیه سازی کامپیوتری سیستم برقهای دیسکی خودرو (سال ۱۳۸۴ در محل دانشکده برق)

  ۵- همکاری با شرکت مهندسی آسه در راه اندازی خط تولید بوق خودرو

  ۶- مسئولیت‌های اجرایی

  ۱- رئیس اداره انتشارات دانشگاه از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۵

  ۲- دبیر شورای کتاب دانشگاه از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۵

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.2658.2789.fa.html
برگشت به اصل مطلب